โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
1124 ม.6  ตำบลอู่ทอง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
ผลงานนักเรียน
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
ด.ญ.ชนัญาริตา สีนวล ด.ญ.พนิตพิชา ชัยบุญคุณ ด.ญ.พิมลพร รักแสง
รายละเอียดผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนโรงเรียนเอกชน จ. สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3

ครูผู้สอน ครูจุฑาภรณ์ คล้ายฉ่ำ และครูวันวิสา ดวงแก้ว

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2562,22:04   อ่าน 19 ครั้ง