โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
1124 ม.6  ตำบลอู่ทอง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
ผลงานนักเรียน
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
ด.ช.ฉลองราช กาหลง ด.ช.สหรัถ ศรีจันทร์อินทร์
รายละเอียดผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเขต งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ครูผู้สอน ครูสุพิศ ฐานพันธ์โชติ และครู ภัทรธีรา เจริญบูรโณภาส
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2562,22:08   อ่าน 15 ครั้ง